Koaxialbelastning

Koaxial belastning är passiv mikrovågsenhet med en port och den används ofta i mikrovågsutrustning och mikrovågskretsar. Terminator är utformad för att absorbera all mikrovågsenergi från överföringsledningen. Belastningen är vanligtvis ansluten till kretsens terminal, så det kallas också terminator.Longtrox är en av de mest professionella koaxialte

1
Inquiry
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.
*
*