RF koaxialkabelaggregat kan användas inom många branscher, bland annat:

2023-06-19
  1. Telekommunikation: Dessa kabelenheter används i mobilnät, satellitkommunikationssystem och bredbandsinfrastruktur för att överföra högfrekventa signaler.

  2. Sändning och audiovisuell: RF koaxialkabelaggregat används i sändningsutrustning, TV-produktion och audiovisuella installationer för tillförlitlig signalöverföring.

  3. Test och mätning: Dessa kabelaggregat spelar en avgörande roll i test- och mätutrustning och ger exakt och exakt signalöverföring för analys och felsökning.

Slutsats:

Inquiry
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.
*
*