RF-adaptrar och terminatorer hittar applikationer inom olika branscher, inklusive:

2023-06-19
  1. Elektrokommunikation: Dessa komponenter används i stor utsträckning i telekommunikationsinfrastruktur, inklusive mobilnät, basstationer och fiberoptiska system, vilket säkerställer sömlös signalanslutning och systemkompatibilitet.

  2. Radiosändning: RF-adaptrar och -terminatorer spelar en avgörande roll för sändningsutrustning, inklusive TV-sändningar, system för upp- och nedlänkning av satelliter och distributionsnät för radiofrekvenser, vilket säkerställer tillförlitlig signalhantering och kompatibilitet.

Inquiry
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.
*
*